0 product(en) - €0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ijssalon hemels, gevestigd te Barendrecht.

Versie geldig vanaf 1 december 2018

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ijssalon Hemels. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van IJssalon Hemels. Op verzoek verzenden wij een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Ijssalon Hemels behoudt zich het recht voor haar leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene voorwaarden of bedingen van derden niet door ijssalon Hemels erkend.

1.5 Ijssalon Hemels garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan het aanbod vermelde specificaties.

2 Besteltijd

2.1 IJstaarten/chocolade worden pas geproduceerd na de betaling binnen is bij ijssalon Hemels, de levering vindt plaats minimaal 5 dagen na ontvangst van betaling.

2.2 Bestellingen worden altijd bevestigd door een email naar het door u opgegeven email adres. Controleer goed alle gegevens.Ijssalon Hemels is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten.

Levering

3.1 Wij leveren alleen op de openingstijden die vermeld staan op onze eigen website. Goederen worden niet verstuurd i.v.m. onze kwaliteit standaard, onze goederen zijn aan bederf en breuk onderhevig bij verzending.

3.2 In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om producten niet te leveren.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan de koper uitsluitend betalen middels vooruitbetaling of Ideal.

4.2 Producten die niet zijn betaald zijn met Ideal of overschrijving worden niet gemaakt.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen op de site zijn inclusief 6% BTW en in Euro’s

5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-zetfouten. Voor de druk –zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6. Garantie

6.1 IJssalon Hemels garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door de partijen bij de overeenkomst zijn bedoeld.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde goederen in de winkel te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is dient de afnemer dit gelijk te melden aan IJssalon Hemels.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van IJssalon Hemels gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

8.1 IJssalon Hemels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolgen van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storing in het internet, elektriciteit, email verkeer etc.

9 Herroeping

9.1 Herroeping van producten geleverd door ijssalon Hemels is uitgesloten, daar waar het product betreft die door hun aard niet kunnen worden terug gebracht, overeenkomstig specificaties van de consument zijn samengesteld dan wel die snel kunnen bederven of verouderen zoals door ijssalon Hemels geleverde ijs/chocolade. Dergelijke producten worden dus niet teruggenomen.